Gwybodaeth bwysig gan ScottishPower

Yn ScottishPower, rydym ni eisiau hysbysu ein cwsmeriaid am unrhyw ddiweddariadau pwysig a all effeithio arnyn nhw. Cymerwch amser i ddarllen y wybodaeth isod.

Telerau ac Amodau Cyffredinol

Safonau'r Gwasanaeth

Gwybodaeth Diduedd gan y Cyngor ar Bopeth