Your smart meter journey

?

ਇਸ ਸਫਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਬਣੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ + ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

Previous

Next

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ਸਮਾਰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

Smart meters ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਹਨ ਜੋ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

More information

ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ smart meters ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

More information

ਫਾਇਦੇ

 • ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ *
 • ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
 • ਹੁਣ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ- ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਬਿਲ।

Smart meters ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। *ਕੁਝ ਵਿਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਭੇਜਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

More information

ਸਮਾਰਟ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ:

 • ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
 • ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

More information

+

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੂਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

+

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ smart meters ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ।

+

તમારા પાછલા અઠવાડિયાના વપરાશના આધારે સ્માર્ટ એનર્જી ડિસ્પ્લે તમારા ઘરનો ઊર્જા વપરાશ જાણી લે છે. લાઇટ ઇન્ડિકેટર તમને બતાવે છે કે તમે પાછલા અઠવાડિયા કરતાં વધુ વીજળી વાપરી રહ્યા છો કે ઓછી. બદલાતા વીજ વપરાશ સાથે બદલતી લાઇટો
જોવા માટે ઉપરનો ડાયલ વાપરો.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।


ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

More information

ਜਿਥੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂਗੇ

ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ।

More information

+

ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੈਕਲਿਸਟ

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਚੈਕਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

+

ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਚੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਉਸ ਦਿਨ

ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਇਨਸਟਾਲਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਊਰਜਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਦੇਵੇਗਾ।

+

ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇਨਸਟਾਲਰਾਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ScottishPower ਦਾ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਲਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਟਾਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਐਨਰਜੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡਾ ਇਨਸਟਾਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਮਾਰਟ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ smart meters ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖੋਗੋ ਕਿ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਣ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਮਾਰਟ ਭਵਿੱਖ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਾਰਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਵੱਧਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

+

ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਟਾ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

+


ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ

+

ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ Energy App ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ, ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਟੇਬਲਿਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।