SP-Logo
SP logo light
Support Centre

Contact Us - Welsh

Contact Us - Welsh

Details of how to contact us if you are a Welsh speaker

Croeso i borth Cymraeg ScottishPower.

Nod y cyfleuster yma yw cynnig gwasanaeth chwim a pherthnasol i ateb ymholiadau ein cwsmeriaid. Os oes gennych ymholiad gwefan a dymunwch unrhyw wybodaeth bellach ynglyn â’ch bil neu unrhyw beth yn gyffredinol am ScottishPower cewch atebion cryno drwy glicio ar y ddolen 'help' Gallwch gysylltu â’r tîm gwasanaethau gwefan drwy’r dulliau canlynol hefyd:

Ffôn – 0800 040 7018  (Mae llinellau ar agor Dydd Llun i Ddydd Gwener  9yb -5yh ) Ebost – gwasanaeth.cwsmeriaid@scottishpower.com

Ymholiadau cyffredinol Mae gan ScottishPower dîm ymroddedig wedi ei leoli yng Ngogledd Cymru sydd yn gyfrifol am ymdrin ag unrhyw ymholiad yn y Gymraeg.

Sut i gysylltu â ni:

Ymholiadau ffôn 08000407018  (Mae llinellau ar agor Dydd Llun i Ddydd Gwener  9yb -5yh) Ebost – gwasanaeth.cwsmeriaid@scottishpower.com

Ymholiadau ysgrifenedig: Gwasanaethau Cwsmeriaid

ScottishPower Customer Services 320 St Vincent St. Glasgow G2 5AD

Last updated: 15 December 2022


Was this information helpful?

Need more help?