SP-Logo
SP logo light
Support Centre

Contact Us - Welsh

Contact Us - Welsh

Details of how to contact us if you are a Welsh speaker

Sut i gysylltu â ni os ydych chi'n siarad Cymraeg

Os ydych yn siarad Cymraeg ac yn dymuno cysylltu â ni yn Gymraeg, gallwch gysylltu â'n tîm drwy'r dulliau canlynol:

·       Ffoniwch 0800 040 7018, mae ein llinellau ar agor ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 5pm

·       Anfonwch e-bost at gwasanaeth.cwsmeriaid@scottishpower.com

Pwrpas ein tudalen Gwybodaeth ar gael yn Gymraeg yw rhannu dogfennau pwysig yn Gymraeg. Mae'n cynnwys gwybodaeth am fesuryddion deallus, ein telerau ac amodau, ein safonau gwarantedig a'n safonau gwasanaeth.

Contact Us – Welsh

How to contact us if you are a Welsh speaker

If you are a Welsh speaker and wish to get in touch with us in Welsh, you can contact our team through the following methods:

·       Call at 0800 040 7018, our lines are open Monday to Friday, from 9am to 5pm

·       Send an email at gwasanaeth.cwsmeriaid@scottishpower.com

Our Information available in Welsh page is dedicated to sharing important documents in Welsh. It includes information on smart meters, our terms and conditions, our guaranteed standards and our standards of service.

Last updated: 12 April 2024


Was this information helpful?

Need more help?